Slektsbok

Hvis du finner ditt navn i listen over navn i min slektsdatabase kan du ta kontakt med meg for å få vite hvor mye jeg har registrert om din familie. Hvis det viser seg at det er betydelige mengder, kan jeg lage en slektsboksutskrift for deg og din familie. 

Slektsboka er oppbygd enten som en anetavle, med utgangspunkt i deg og dine foreldre, eller som en etterkommerliste der vi tar utgangspunkt i en stamfar og en stammor til deg. Du kan selv bestemme hva du foretrekker, eller overlate valget til meg.

I mitt arkiv har jeg en rekke person- og familiebilder som også vil bli gjengitt i slektsboka, under forutsetning av at de omfatter din slekt.  Hvis du sitter inne med gamle bilder over personer jeg har i mitt arkiv vil jeg sette stor pris på å motta en skannet kopi. Kanskje jeg kan yte deg noe til gjengjeld!

Slektsboka vil inneholde navn og kjente persondata om hver enkelt person som fødselsdato, tidspunkt for ekteskap, bosteder, adresser og eventuell bortgang samt biografier i de tilfeller det er kjent.  Navn på alle barn og fødselsdato og -sted er også med hvis det er oppgitt.

Kildene jeg har brukt er mange, men er også oppgitt som et tillegg til slektsboka, sammen med en alfabetisk innholdsfortegnelse over alle personer som er omtalt.

Prisen for en slektsbok avhenger av materialet som er tilgjengelig, men vil normalt være mellom 100 og 350 kroner.

Hvis du er interessert, send meg en e-post eller ta kontakt med meg på telefon!

Jan S. Kroghs slektssider, 2004

Sist oppdatert: 31.10.05

 

Trykk her hvis du ikke kan se menyen til venstre i bildet