Slektsforskning i Litauen

Leter du etter slektninger i Litauen kan du ta kontakt med meg eller prøve selv.  Jeg har litt erfaring i å ettersøke litauiske, jødiske og polske slekter, både her i Litauen og i verden forøvrig.  Det er en interessant utfordring, og krever tålmodighet og kjennskap til språk, navnehistorie og migrasjonen mellom de ulike landene.  Ikke mange jobber med slike spørsmål ettersom interessen for slektsforskning i Litauen er ny.  Selv har jeg drevet med egen slektsforskning siden 1982.

Mellom ca. 1860 - 1950 immigrerte en del personer fra det som er dagens Litauen og til Norge. Dette var den første utvandringen vi kjenner til mellom våre to land. Frem til 1918-20 lå Litauen under Russland. 

Jødisk utvandring til Norge
De fleste av de som kom tidligst ser ut alle å ha vært av jødisk ætt. 
Mer om denne migrasjonen finner du her:

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo - Den første jødiske innvandring

Jødene i Norge etter 2. verdenskrig av Kristin Ringvold (Høgskolen i Vestfold)

Mange kapitler i jødenes historie av Theodor Barth, sosialantropolog

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo – litteraturliste

Polsk og litauisk utvandring til Norge
En del polakker utvandret til Skandinavia i forbindelse med 2. verdenskrig.  I 1990 var det flere polakker fra dagens Litauen (hovedsakelig det tidligere Wilno-området) som bodde i Norge enn litauere. Men noen få litauere kom til Norge noen år etter krigen og på 70- og 80-tallet kom det en håndfull flere.  Først utover 1990-årene begynte antallet å øke og i 2004 bor det over 1000 litauere i Norge.  

Norsk utvandring til Litauen
Vi kjenner til at jesuittpresten Lauritz Nielsson, også kalt Klosterlasse, fra Tønsberg kom til Vilnius og døde her i 1622. (Litteratur: Oskar Garstein: Klosterlasse. ISBN 82-03-17984-3.) 
Naturlig nok fikk ikke Nielsson noen etterkommere. Frem til slutten av 1980-tallet kjenner vi ikke til at nordmenn skal ha bosatt seg i Litauen. Med Sovjetunionens sammenfall og gjenopprettelse av litauisk selvstendighet kom først norske forretningsfolk, undervisningspersonell, representanter for norske myndigheter og private organisasjoner og studenter. Antallet har vært stabilt og ligger i 2004 på rundt 50-60 personer.


Liste over aktuelle institusjoner i Litauen

Lithuanian Central State Archive, 
(information after 1918)

Milašiaus 21, LT-2016 Vilnius, Lithuania. Tel. +370 5 2764709.
Lithuanian State Historical Archives,
(information until 1918)

Gerosios Vilties 10, LT-2015 Vilnius, Lithuania. Tel. +370-5-2237217.
Lithuanian Central Registry Archive,
Kalinausko 21, LT-2600 Vilnius, Lithuania. Tel. +370-5-2637846.
Lithuania's Bureau of Addresses,
Vivulskio 4A, LT-2001 Vilnius, Lithuania. Tel. +370-5-2652632.
(Only if you have a name and need an address.)
Lithuanian State Jewish Museum and Jewish Community Administration,
Pylimo 4, LT-2001 Vilnius. Tel. +370-5-2617917. Open 09-17, Fri 09-16. Closed Sat, Sun.
Lithuanian American Genealogical Society,
Balzeckis Museum of Lithuanian Culture, 6500 S. Pulaski Rd, Chicago, IL 60629, USA.

Sist oppdatert: 24 april 2000

Tilbake til min slektside
Back to my Family Page